In 1990 publiceerde de Gennepse historicus Wiel van Dinter het boek “de Joden van Gennep”, waarin een onlosmakelijk deel van de Genepse bevolking, de Gennepse Joden, door de eeuwen heen beschreven werd, met daarbij natuurlijk veel aandacht aan het lot van de Gennepse Joden in WOII.

In 2003 ging oud-Gennepenaar Toon van Kalmthout op speurtocht naar Sobibor op zoek naar sporen van dat Gennepse meisje Selly Andriesse, dat hij zich nog zo goed herinnerde van de tram van Gennep naar Nijmegen in 1942-1943. Dit leidde uiteindelijk tot de publicatie van zijn aangrijpende verhaal over Selly Andriesse op de website “getuigenissen” van de stichting Sobibor.

Ook de stichting Monarch hield zich al langer met het lot van de Gennepse Joden bezig. Er werd informatie en beeldmateriaal verzameld en gepubliceerd op gennepnu.nl
Op 29 november 2007 werd in Borne de eerste struikelsteen (of Stolperstein) geplaatst door de Duitse beeldhouwer Gunter Demnig, wat ook bij de stichting Monarch de belangstelling voor struikelstenen voor de Gennepse Joden triggerde.

In Gennep was op dat moment echter nog onvoldoende animo en draagvlak om struikelstenen in Gennep te realiseren. In de Raadsvergadering van de gemeente Gennep van maandag 27 juni 2016 werd door D66 een motie ingediend en ook aangenomen om te komen tot het aanbrengen van zgn “Stölpersteine” (struikelstenen) voor de panden van de Joodse inwoners van Gennep. Het idee was om dit in het kader van de viering 400jr stadhuis van Gennep te doen.
Het college van B&W vond deze koppeling aan de viering 400jr stadhuis geen goed idee, maar wilde wel de plaatsing van struikelstenen (financieel) ondersteunen indien er initiatief toe genomen werd vanuit de bevolking.

Daarop heeft Harm Teunissen op 1 juli 2016 namens de stichting Monarch een brief geschreven naar de gemeente om aan te geven dat de stichting Monarch dit graag op zich zou willen nemen.

Op 1 september vond er overleg plaats met de gemeente hetgeen resulteerde in het verzoek van 12 september 2016 van de gemeente aan de stichting Monarch om het voorstel concreet uit te werken.

Daaropvolgend maakte Monarch een plan van aanpak en werd overleg gepleegd met diverse andere (mogelijk) betrokken partijen. In het najaar van 2016 kwam Harm daarbij ook in contact met oud-Gennepenaar Harrie-Jan Metselaars die op die wijze bij het project betrokken raakte en voor de duur van het project lid van Monarch werd.

Het plan was om zo mogelijk in april 2018, 75jr na het vertrek van de laatste (en grootste) groep Joodse Gennepenaren, struikelstenen te doen plaatsen. En daarnaast zou een boek gepubliceerd worden, zou een tentoonstelling en lezingen gehouden worden en zou lesmateriaal worden voorbereid voor de Gennepse jeugd.

Op basis van de voorgestelde begroting verleende de gemeente Gennep een subsidie van € 4000,= en werd een zelfde subsidie bedrag aangevraagd en verleend door de provincie Limburg. De bekostiging van de struikelstenen zelf en van de direkt daarmee verband houdende onkosten gebeurt door particuliere bijdragen vanuit de Gennepse gemeenschap. 30 sponsoren dragen ieder € 120,= bij. Het bedrag van € 120,= was gekozen omdat dat de kosten per steen zijn, die aan de Stölperstein organisatie betaald moeten worden.
Op 21 april worden alle 22 Gennepse stenen door Gunter Demnig geplaatst.

In september 2018 vindt de boekpresentatie plaats en wordt een tentoonstelling over het onderwerp geopende in de kenniskeuken (ruimte onder de Gennepse bibliotheek)

Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Gennep en van de provincie Limburg

maar vooral ook door de bijdragen van individuele sponsoren

 • Willy Michels, stadsgids
 • Paul Martens, stadsgids
 • Gérard van Duuren, stadsgids
 • Harm Teunissen
 • Nellie Zeemering
 • Kleinkinderen Teunissen
 • Harrie-Jan Metselaars
 • Arthur Nikkessen
 • Basisschool de Ratel
 • Kinderen van groep 7,
  basisschool Maria Goretti
 • Kinderen van groep 8,
  basisschool Maria Goretti
 • Els en Mirso Bajramovic

 • Frank d’Ancona
 • Dory en Mike Murray
 • Hay van Arensbergen
 • Fam. P.J. Noij-Koks
 • Monique en Mat Rutten
 • Miriam Basten-van Leeuwen (2x, voor haar familie)
 • Wilmie Jaspers-Goossens
 • Toon Peters (Peters Bouwadvies)
 • Jan Wessels
 • Kerkbestuur Parochies H. Martinus
  en H. Norbertus Gennep
 • Frank en Nellie vd Broecke (Lek-Tech)
 • Marlies Verstegen
 • John Silvertand en Carina Gottink
 • Jules en Jonas van Daal
 • Frank Pubben
 • John en Ini Hofmans
 • Jurriaan en Christien Suurenbroek
 • Wiel en Marijke van Dinter-Loose (2x)
 • Stichting Monarch

© Copyright

Bekende bronnen: Miriam van Leeuwen, Mies Mooren, Wiel van Dinter, Tonny Wilbers, Henk Jaspers, Dorry Smeets, Riek Achterberg, Maria van Arensbergen, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Jan Wessels (ansichtkaarten)

Stichting Monarch

stichting monarch gennep

Initiatiefnemer voor het plaatsen van struikelstenen in Gennep is de Stichting Monarch, die in 2017 achter de schermen begon met de voorbereidingen hiervoor. Zoals contact leggen met de Stolpersteine-organisatie, toestemming van de gemeente verkrijgen en informeren van de huidige pandeigenaren waar de steentjes geplaatst gaan worden.

monarch gennep