De harmonie staat opgesteld tegenover het pand Kaufman

Start Welkomstwoord (Harm)

De burgemeester dhr de Koning (vergezeld door wethouders Vandemeulen en Lucassen) spreekt kort woordje

harmonie speelt “St Oswaldus”

Harrie-Jan Metselaars spreekt kort woordje

Daarna de steenlegging.

3 kinderen uit het publiek mogen de 3 stenen voor Kaufman aanreiken aan Gunther Demnig.

Onderwijl speelt de harmonie het Genneps volkslied

Daarna (als de stenen liggen), 2 gedichtjes van kinderen van MG gevolgd door de bloemlegging.

einde: bedankt aan publiek (Harm)

harmonie marcheert met mars af richting stadhuis

tocht naar volgend adres (Brugstraat)