Er zijn veel aanmeldingen geweest voor de lezingen op vrijdagavond 20 april door Herman van Rens en Harrie-Jan Metselaars. Het aantal aanmeldingen voor deze lezing-avond, welke georganiseerd wordt samen met het LGOG was dusdanig hoog dat uitgeweken moest worden van de Raadszaal in het stadhuis naar de kenniskeuken (souterrain onder de bibliotheek). In laatstgenoemde ruimte is 50% meer capaciteit dan in de Raadszaal.
Maar nu is ook die ruimte vol, zodat er geen nieuwe aanmeldingen meer mogelijk zijn.
Gelukkig wordt er in september, bij de boekpresentatie, nog een nieuwe lezing gegeven, waar men dan naar toe kan. Dan kan men tevens het boek verkrijgen en de tentoonstelling in de kenniskeuken over het onderwerp bekijken.

De huidige aanmeldingen worden komend weekend door het secretariaat van het LGOG tot een definitieve en finale lijst uitgewerkt.
Bij de lezingen zullen veel sponsors, maar ook nabestaanden en speciale gasten aanwezig zijn.