Op donderdagavond 5 april heeft Monarch de laatste puntjes op de i gezet voor de lezingen van vrijdag 20 april en de steenlegging door Gunter Demnig op zaterdag 21 april.
Allereerst werd het programma en schema voor de steenlegging besproken en gefinaliseerd. Inmiddels zijn alle voorbereidingen getroffen. De huiseigenaren zijn geïnformeerd, de plekken zijn gemarkeerd, de afspraken met de gemeente voor de technische assistentie zijn gemaakt en het definitieve programma is vastgesteld.

Het programma met de tijden is als volgt:

09:00h, Houtstraat 4, 3 stenen
09:20h, Zandstraat 6, 2 stenen
09:40h, Markt 14, 4 stenen
10:00h, Zandstraat 40, 3 stenen± officiële moment
10:40h, Brugstraat 16, 3 stenen
11:00h, Spoorstraat 123, 2 stenen
11:30h, Middelweg 32, 4 stenen
12:00h, Nijmeegseweg 34

Er zal een flyer (A5, oplage 500st) gemaakt worden van het programma.

Daarna werd de lezing besproken, het programma, de opstelling en allerlei technische en catering-zaken, welke gecoördineerd worden door Jan met hulp van Frank.
Tenslotte werd de website besproken. De website is technisch en qua vormgeving gereed, maar dient nog inhoudelijk verder aangevuld en vervolledigd te worden. Dit gebeurt in de komende dagen, waarbij vooral Harrie-Jan en Harm input zullen geven aan Mirso. Het is de bedoeling dat de website op maandag 16 april (in de week van de lezingen en de steenlegging) publiek zal worden gemaakt.